Trung Quốc thử vũ khí hạt nhân? Kim Jong-Un Bắc Triều Tiên sắp chết?

Trung Quốc có lẽ đang thử vũ khí hạt nhân và Mỹ muốn biết. CNN báo cáo rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un có thể sắp chết.
QzSOYVnrAHY