Trung Quốc thâm nhập Trung Đông

Trung Quốc nỗ lực thâm nhập vào Trung Đông nhằm đối chọi với Hoa Kỳ. Nhưng điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng với Trung Đông, cũng như với người theo Đạo Hồi ở Trung Quốc.
fsl5gscZJOM