Trung Quốc phái xe bọc thép và xe tăng dài hàng km tới biên giới Trung-Triều

Vào ngày 26/4, các loại xe vận tải lớn như xe bọc thép và xe tăng xếp hàng dài hàng km trên đường cao tốc từ thành phố Thẩm Dương đến thành phố Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh. Ngoại giới cho rằng, để đối phó với những thay đổi có thể xảy ra với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên...
bGGBVyyH0yY