Trung Quốc nhập 2 tỷ khẩu trang trong khi tuyên bố không có dịch; Chiến dịch tin giả của Bắc Kinh

Trung Quốc nhập 2 tỷ khẩu trang từ tháng 1 đến tháng 2. Bắc Kinh đẩy mạnh tuyên truyền như thế nào?
68a31JXwRFw