Trung Quốc ngăn chặn những nỗ lực cảnh báo dịch bệnh cho người dân

Trung Quốc ngăn chặn những nỗ lực cảnh báo dịch bệnh cho người dân. "Từ hôm đó, quản lý của bệnh viện đưa ra 3 yêu cầu. Tất cả nhân viên không được nói chuyện công khai về dịch bệnh. Họ cũng không ...
4E5mQDF172s