Trung Quốc Lợi Dụng Dịch Corona Làm Công Cụ Chia Rẽ Châu Âu

Trung Quốc đang lợi dụng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, ra sức chia rẽ Liên minh Châu Âu.
O_Fr9BNnkGw