Trung Quốc hủy họp Lưỡng Hội vì dịch Corona

Lãnh đạo Trung Quốc vừa hủy Lưỡng Hội, vì cuộc chiến chống virus ngày càng căng thẳng. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch đã đạt đỉnh và đang giảm. Nhưng ta có nên tin họ?
MNgENyCL-PA