Trung Quốc đặt 200.000 túi đựng xác từ Đài Loan theo lời giám đốc nhà tang lễ

"Trung Quốc đang đặt hàng số lượng lớn các túi đựng thi thể từ Đài Loan, theo một giám đốc nhà tang lễ Đài Loan, gần đây ông đã nhận được các đơn đặt hàng cần gấp từ 100 đến 200 nghìn túi đựng thi thể..."
lhgU-ezERh8