Trung Quốc có đang HẬU THUẪN BIDEN, lật đổ TT. Trump?

TRANG NHẤT - TRONG TẬP NÀY CÓ NỘI DUNG NHƯ SAU: 0:00 - Tướng Michael Flynn: "Từ lâu ĐCSTQ đã lên kế hoạch đảo chính chống lại tổng thống Trump.” 6:15 - Tóm tắt phiên điều trần tại Arizona, chủ yếu về ...
5KOaUE4Ku0M