Trung Quốc: Chưa hết dịch lại bị nạn châu chấu tàn phá

Trung Quốc: Chưa hết dịch lại bị nạn châu chấu tàn phá. "Cuộc chiến chống lại virus Corona còn xa mới kết thúc, nhưng một mối đe dọa khác lại đang trên đường đến Trung Quốc. Đất nước này có thể sẽ ...
v7nk-OjtRHA