Trung Quốc: Chính quyền thành phố hủy dữ liệu về dịch bệnh

Trung Quốc: Chính quyền thành phố hủy dữ liệu về dịch bệnh. "Những người đã ký bản cam kết bị buộc phải: 1. Một là, xóa bỏ tất cả các file dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ như máy tính, ổ flash ...
R8McM7GwdXc