Trung Quốc chạy quảng cáo tuyên truyền trả phí trên Facebook

Truyền thông Trung Quốc đang dùng các quảng cáo trên Facebook và Instagram để gieo rắc thông tin sai lệch nhằm viết lại vai trò của Trung Quốc trong đại dịch và công kích Tổng thống Trump. Các quảng cáo này có ...
FY_9dv6tEXU