Trung Quốc: 80.000 hồ chứa trở thành những quả "bom hẹn giờ"

Khi Đập Tam Hiệp hiện nguyên hình, hơn 80.000 đập chứa nước trên khắp cả nước Trung Quốc trở thành những "quả bom hẹn giờ".
zVU7Pv01UkM