TRƯA 9/4:Thống đốc Texas chỉ trích chính quyền Biden vì cáo buộc trẻ em nhập cư bị tấn công tình dục

BẢN TIN TRƯA 9/4: 1. Tiểu bang Pennsylvania loại hàng nghìn công dân đã chết ra khỏi danh sách cử tri 2. Thống đốc Texas chỉ trích chính quyền Biden trước cáo buộc trẻ em nhập cư bị tấn công tình dục 3. ...
vqCv-_ZUYEk