TRƯA 9/3: Tối cao Pháp viện từ chối vụ kiện bầu cử cuối cùng của cựu Tổng thống Donald Trump

BẢN TIN TRƯA 9/3: 1. 12 Tiểu bang khởi kiện ông Biden về lệnh hành pháp liên quan đến biến đổi khí hậu 2. Tối cao Pháp viện từ chối vụ kiện bầu cử cuối cùng của cựu Tổng thống Donald Trump 3. Dân ...
sWFV705lnQ8