TRƯA 22/2: Ông Mike Pence từ chối lời mời của CPAC trong khi Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời

1. Ông Mike Pence từ chối lời mời phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu, trong khi Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời 2. Cư dân Texas nhận hóa đơn điện lên tới 17.000 đô la sau cơn bão ...
dqnlzwd1o8M