TRƯA 10/3: 3 Tiểu bang kiện ông Biden vì chính sách TRẢ TỰ DO cho TỘI PHẠM NHẬP CƯ bất hợp pháp

BẢN TIN TRƯA 10/3: 1. Cựu Tổng thống Donald Trump phát hành tuyên bố mới: Hoa Kỳ đang bị hủy diệt ở biên giới 2. 3 Tiểu bang chuẩn bị kiện ông Biden vì chính sách cho phép trả tự do cho tội phạm nhập ...
dPiYTwxylQw