Trong bạo loạn vẫn không quên tinh thần Mỹ: Cảnh sát quỳ gối xin lỗi, cư dân cùng nhau dọn dẹp đường phố

Tại rất nhiều thành phố, người Mỹ đã biểu tình sau cái chết của George Floyd. Trong khi nhiều kẻ bạo loạn tỏ ra cực đoan, thì cũng có những viên cảnh sát hành động đầy tính nhân văn.
IRndDiMey9I