TQ TIÊU ĐIỂM - Trump lên án chính sách TQ của Biden; ĐCSTQ can thiệp thoả thuận vắc-xin Đài Loan-Đức

00:00​ Giới thiệu 00:49​ Trump mất tinh thần trước chính sách về TQ của Biden 02:46​​ Pompeo: Biden lặp lại 'tuyên truyền của TQ' 04:22​ Chuyên gia: Các báo cáo vắc xin giả được sử dụng nhằm đổ ...
Fs7blJAiO5Q