TQ TIÊU ĐIỂM - Phòng thí nghiệm Vũ Hán được tài trợ bởi thuế Hoa Kỳ; Pelosi 'chuyển giọng' lên án TQ

00:00​ Giới thiệu 00:42​ Mỹ: Thuế quan đối với TQ được giữ nguyên 01:44​ Nghị sĩ Cotton muốn Mỹ tách rời với TQ 02:58​ 'Chiêu bài công nghệ' của Washington với Bắc Kinh 05:32​ Thuế của Mỹ tài trợ cho ...
YC-o7EnLGMw