TQ bỏ mặc các công ty nhà nước PHÁ SẢN; Cựu giáo sư TQ nói đảng là 'THÂY MA CHÍNH TRỊ'

TRUNG QUỐC TIÊU ĐIỂM HÔM NAY GỒM CÓ NỘI DUNG SAU: 0:25 - Sinh viên TQ tự sát vì bị chiếm đoạt tiền thuê nhà 1 năm 2:54 - Công ty quốc doanh TQ mất khả năng trả lợ 7 tỷ USD 4:21 - Cựu giáo sư TQ: Đảng là 'Thây ma ...
d2INcvpKyoM