Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO

Hôm thứ ba vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các vấn đề về WHO. "Hôm nay tôi đã chỉ thị cho chính phủ tạm ngưng tài trợ cho WHO, đồng thời điều tra các vấn đề quản lý nghiêm trọng của WHO và việc họ che đậy dịch bệnh khi virus lây lan."
_1JeSPFmDek