Tổng thống Trump: ‘Obama Gate - Tội ác chính trị lớn nhất lịch sử nhân loại! Tới lượt tôi điều tra các ông rồi!’

Sau khi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ quyết định hủy bỏ vụ kiện đối với cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump - tướng Michael Flynn, Tổng thống Donald Trump đã “tiếp nối thắng lợi” bằng việc tỏ rõ thái độ phẫn ...
dnnemVZyjRQ