Tổng thống Donald Trump - Vị khắc tinh của ĐCSTQ

"Trong số 45 đời Tổng thống Mỹ, có thể nói Donald Trump là vị tổng thống khác biệt. Ông là vị tổng thống cổ xúy cho tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không ngần ngại đánh phá các nước độc tài..."...Xem chi tiết bài viết tại đây: https://www.ntdvn.com/chuyen-de/tong-thong-donald-trump-vi-khac-tinh-cua-dcstq-29406.html
RbAY2ss07qo