TỐI 9/3: Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng; Thủ tướng ra lệnh quân đội chuẩn bị chiến tranh

BẢN TIN TỐI NAY (9/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Ông Trump kêu gọi người ủng hộ: Ngừng tài trợ cho những kẻ “mượn danh” Cộng hòa 2. Ông Biden chật vật trong việc nhớ tên Bộ trưởng Quốc phòng 3. ...
I2vrziP03hI