TỐI 8/4: Thêm 10 thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện tham gia vụ kiện chống lại ông Trump

BẢN TIN TỐI NAY (8/4) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Cựu Tổng thống Trump nói: “Nếu họ không nhận được sự chứng thực [của tôi], họ sẽ không giành được chiến thắng” 2. Hơn 161.000 người ở Mỹ đã ...
pM0808waDTg