TỐI 29/4: Ấn Độ gặp động đất lớn trong lúc đại dịch bùng phát

BẢN TIN TỐI NAY (29/4) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 00:00​ Điểm tin 00:50​ Ông Biden có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội vào ngày thứ 100 trong cương vị Tổng thống 03:30​ Thượng nghị sĩ Tim Scott chỉ ...
0lE6og0vD0A