TỐI 29/3: Tòa Bạch Ốc đổi “chính quyền Biden” thành “chính quyền Biden–Harris”

BẢN TIN TỐI NAY (29/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Joe Biden nói: “Tôi không quan tâm” việc ông Trump thăm biên giới 2. Tòa Bạch Ốc đổi “chính quyền Biden” thành “chính quyền Biden–Harris” trên website ...
Kz8Q1MinnTw