TỐI 28/4: Ông Trump: Liz Cheney tranh cử Tổng thống ĐỂ CHE DẤU THẤT BẠI trong cuộc tái tranh cử 2022

BẢN TIN TỐI NAY (28/4) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Cựu Tổng thống Donald Trump: Đảng Dân chủ càng chống lại cuộc kiểm toán, càng chứng minh quy trình là vi hiến 2. John Kerry: Những “khác biệt” về nhân ...
hSPixZgqDr4