TỐI 26/4: Truyền thông Úc: Biden “quyết tâm” làm suy yếu vị thế của nước Mỹ

BẢN TIN TỐI NAY (26/4) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 00:00​ - Điểm tin 01:06​ - Người sáng lập Dự án Veritas kiện CNN vì tội phỉ báng 04:17​ - Cựu Tổng thống Trump: Dự án Veritas đã chứng minh được CNN vi phạm chiến dịch tranh cử 05:48​ - Fox News: Số ca nhiễm COVID ở các tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa thấp hơn so với các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo 08:29​ - Nghị sĩ đảng Cộng hòa: 100 ngày đầu của Biden giống như “nhử mồi và trở mặt” 11:40​ - Truyền thông Úc nhận định: “Biden dường như quyết tâm làm suy yếu vị thế của nước ...
-drKbjcvEAg