TỐI 23/4: “Đạo đức giả và nguy hiểm” – Tổng chưởng lý Texas kiện chính quyền Biden

BẢN TIN TỐI NAY (23/4) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 00:00​ - Điểm tin 01:07​ - “Đạo đức giả và nguy hiểm” – Tổng chưởng lý Texas kiện chính quyền Biden về việc thả người nhập cư bị nhiễm COVID vào Hoa Kỳ 02:49​ - Cựu Tổng thống Trump chỉ trích ngôi sao bóng rổ NBA Lebron James 05:49​ - Cuộc kiểm toán kết quả Bầu cử Tổng thống 2020 của Thượng viện Arizona đã sẵn sàng 08:31​ - Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép Washington D.C. trở thành tiểu bang thứ 51 12:04​ - Nghị viện Anh tuyên bố: Chính quyền Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân ...
naaks_js9Zk