TỐI 18/3: Chuyên gia: Chính sách nhập cư của Joe Biden thực ra đã được "lên kế hoạch"

BẢN TIN TỐI NAY (18/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. 21 tiểu bang đệ đơn kiện Joe Biden 2. Chuyên gia nhận định: Chính sách nhập cư của Joe Biden không phải là cuộc khủng hoảng ngoài ý muốn; đó là một sự ...
0ZkWWn8LgVc