TỐI 17/3: Tòa tuyên bố: Lệnh bỏ phiếu vắng mặt của Bộ trưởng Nội vụ bang Michigan đã phạm luật

BẢN TIN TỐI NAY (17/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Tòa án Michigan ra phán quyết: Lệnh bỏ phiếu vắng mặt của Bộ trưởng Nội vụ bang Michigan đã phạm luật; tuyên bố của ông Trump đã đúng 2. Bộ trưởng An ...
Y0xbs2IlDHA