TỐI 16/6: 9 trên 10 Đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu luận tội ông Trump có nguy cơ mất ghế

BẢN TIN TỐI NAY (16/6) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: Tổng chưởng lý Arizona nói “sẽ không dung thứ” nếu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc thanh tra bầu cử ở Hạt Maricopa / Ông Trump: Những nhà lập pháp Đảng Cộng hòa nào ở Pennsylvania phản đối thanh tra bầu cử “sẽ bị loại” / Con trai ông Trump trả lời về khả năng ông Trump tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ...
PYiasz7gxCc