TỐI 16/3: CEO MyPillow: Mạng xã hội MỚI là “nơi an toàn” cho những ai bị Youtube và Twitter loại bỏ

BẢN TIN TỐI NAY (16/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ xuất hiện tại sự kiện tranh cử của nhân viên cũ 2. CEO MyPillow: mạng xã hội mới là “nơi an toàn” cho những người ...
4mfkVzdmsq8