TỐI 10/3: Cắn nhân viên an ninh Tòa Bạch Ốc, chó của ông Biden bị đưa về Delaware

BẢN TIN TỐI NAY (10/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Ông Trump tạo đòn bẩy để “đại tu” đảng Cộng hòa với việc mở đường gây quỹ 2. Khảo sát: 50% người Mỹ thấy ông Biden không đủ năng lực làm ...
EPg45lTrELE