TỐI 10/3: Cắn nhân viên an ninh Tòa Bạch Ốc, chó của ông Biden bị đưa về Delaware

BẢN TIN TỐI NAY (10/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Ông Trump tạo đòn bẩy để “đại tu” đảng Cộng hòa với việc mở đường gây quỹ 2. Khảo sát: 50% người Mỹ thấy ông Biden không đủ năng lực làm Tổng thống 3. Hơn 100.000 cuộc vượt biên bất hợp pháp chỉ trong tháng 2; Bộ An ninh Nội địa Mỹ tìm tình nguyện viên để hỗ trợ 4. Chiến dịch kêu gọi bãi nhiệm Thống đốc California thu thập được 1,95 triệu chữ ký 5. Chó của ông Biden cắn nhân viên an ninh Tòa Bạch Ốc, bị gửi về Delaware 6. Liên Hợp Quốc không đề cập đến Tổng thống Thái Anh Văn ...
EPg45lTrELE