TIN TRƯA 4/12: TT Trump bắt đầu VÔ HIỆU HÓA “LÁ CHẮN” của các “gã khổng lồ công nghệ”

Bản tin hôm nay gồm những tin chính như sau: - Điều trần tại Georgia: Video nhân viên kiểm phiếu đuổi mọi người ra khỏi phòng rồi kéo phiếu bầu giấu dưới bàn ra đếm - Detroit hoàn toàn gian lận: TT Trump ...
l1foA8FiXjk