TIN TRƯA 3/12: Những lời khai CHẤN ĐỘNG điều trần tại Arizona, Michigan; Chứng cứ TQ đầu tư Dominion

Bản tin hôm nay gồm những tin chính như sau: - Rò rỉ ghi âm CNN thảo luận kế hoạch ép TT Trump hạ đài - Thêm chứng cứ về việc Bắc Kinh đầu tư vào Phần mềm Dominion - Điều trần tại Arizona: Những lời khai chấn động về gian lận bầu cử - Điều trần tại Michigan: suốt 27 giờ không một phiếu nào được đếm cho Donald Trump, phiếu bầu quân sự giống ‘bản sao chụp’ - Wisconsin: Bỏ phiếu vắng mặt bị lạm dụng, đặt nghi vấn hơn 210 nghìn phiếu bầu - Đối mặt gian lận tràn lan, TT Trump được thúc giục ban bố thiết quân luật và tổ chức bầu cử lại - ...
LqbBHgdpLk0