TIN TRƯA 3/12: Những lời khai CHẤN ĐỘNG điều trần tại Arizona, Michigan; Chứng cứ TQ đầu tư Dominion

Bản tin hôm nay gồm những tin chính như sau: - Rò rỉ ghi âm CNN thảo luận kế hoạch ép TT Trump hạ đài - Thêm chứng cứ về việc Bắc Kinh đầu tư vào Phần mềm Dominion - Điều trần tại Arizona: Những lời khai ...
LqbBHgdpLk0