TIN TRƯA 2/12: Hé lộ NGUYÊN NHÂN FBI, CIA và Bộ Tư pháp KHÔNG THAM GIA điều tra gian lận bầu cử

Bản tin hôm nay gồm những tin chính như sau: - Điều trần bang Arizona: Các phiếu bầu của TT Trump được hệ thống mặc định chuyển sang cho ông Biden - Thêm một kẻ phản bội trong Đảng Cộng hòa - Chủ tịch ...
VBd8NzNjDjE