TIN TRƯA 16/12: CEO Dominion đã xuất hiện, Hillary Clinton kêu gọi bãi bỏ bỏ phiếu đại cử tri

Bản tin hôm nay gồm những tin chính như sau: 1. Đã có 7 tiểu bang có “Đại cử tri thay thế” bỏ phiếu cho Tổng thống Trump 2. Hillary Clinton kêu gọi bãi bỏ hệ thống bỏ phiếu đại cử tri 3. Phiên điều ...
Znte9VDTXxw