TIN TRƯA 11/12: TT Trump: “Tối cao Pháp viện CÓ MỘT CƠ HỘI để cứu đất nước”

Bản tin hôm nay gồm những tin chính như sau: ? 6 bang yêu cầu được tham gia vụ kiện của Texas với tư cách là nguyên đơn ? 22 tiểu bang và vùng lãnh thổ thiên tả nộp hồ sơ phản đối vụ kiện của bang Texas ? ...
7GuPDdQxZFs