TIN TRƯA 10/12: Texas NHẮM THẲNG vào những THÁCH THỨC HIẾN PHÁP, Tòa án tối cao đã đi bước tiếp theo

Bản tin hôm nay gồm những tin chính như sau: - 17 tiểu bang thúc giục Tòa án Tối cao xem xét đơn kiện của Texas đối với 4 bang chiến trường - Chủ tịch Hạ viện Michigan loại đảng viên Dân chủ Detroit ra khỏi ...
2Nz12yj7NJ4