TIN TỐI 9/12: QUAN HỆ HỮU HẢO giữa Thống đốc bang Georgia và “ổ gián điệp” của ĐCSTQ

BẢN TIN HÔM NAY (9/12) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Quan hệ hữu hảo giữa Thống đốc bang Georgia và “ổ gián điệp” của ĐCSTQ 2. Công cụ xác định “tin giả” của Facebook nhận tài trợ từ Trung Quốc 3. ...
8-39jgOR0DE