TIN TỐI 30/11: CNN “thừa nhận”: Tổng thống Trump có thể chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020

TIN THẾ GIỚI: 1. CNN: Tổng thống Trump có thể chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020 2. Cựu trợ lý Tổng thống Trump kiện Giám đốc FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 3. Tổng thống Trump nói sẽ chỉ định “công tố viên ...
WAMVKgKpu6s