TIN TỐI 24/11: Giám đốc GSA BỊ BẮT phải gửi thư cho Biden về chuyển giao quyền lực Tổng thống

TIN THẾ GIỚI: - Tổng thống Trump tuyên bố ông vẫn sẽ chiến thắng sau khi GSA công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ - Georgia tái kiểm phiếu lần 2: Điều quan trọng nhất là xác minh chữ ký - ...
5dpa74lEVLs