TIN TỐI 10/12: Hunter Biden bị ĐIỀU TRA; COVID-19 bùng phát ở Thành Đô (Trung Quốc)

BẢN TIN HÔM NAY (10/12) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tham gia vào vụ kiện của Texas tại Tối cao Pháp viện 2. Bernie Sanders thừa nhận Đảng Dân chủ sai lầm khi chặn việc sớm cứu ...
1ZpzGPT5iwM