TIN SÁNG 6/12: THIẾT QUÂN LUẬT và Đạo luật PHỤC SINH - Vũ khí tối thượng của TT Trump

BẢN TIN BẦU CỬ MỸ 2020 - SÁNG 6/12: - Hàng ngàn lá phiếu đã được quét nhiều lần trong máy Dominion-Nhân chứng cho biết tại sao cuộc sống đã bị hủy hoại khi tiết lộ sự thật. - Tờ Washington Post: ...
w_MFcbU9KOU