TIN SÁNG 26/11: TÍNH MẠNG CẢ GIA ĐÌNH Quan chức gặp nguy hiểm vì ông KHÔNG ĐỒNG Ý với kết quả bầu cử

Bản tin Bầu cử Mỹ - Sáng 26/11: - Tòa án Tối cao Nevada đã “SỚM” phê chuẩn kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang - Pennsylvania cũng “VỘI” đưa ra kết quả bầu cử - Kiểm lại phiếu lần 2 ở Georgia ...
MfiudvFjCeQ