TIN SÁNG 25/11: BỊ PHƠI BÀY gian lận, Pennsylvania CHỈNH LẠI NGÀY của các phiếu bầu

Bản tin bầu cử Mỹ 2020 - Sáng 25/11: - TT Trump ghi được hai chiến thắng tại cơ quan lập pháp Michigan và tòa phúc thẩm Pennsylvania - Michigan xác nhận kết quả bầu cử dù đảng Cộng hòa đã kêu gọi tạm hoãn - ...
4tdUJEs3d2g