TIN SÁNG 1/12: Cuộc ĐẢO CHÍNH chống lại Trump đang tiếp diễn, Sách lược tại Pennsylvania có hiệu quả

BẢN TIN BẦU CỬ MỸ - SÁNG 1/12: - Tổng thống Brazil CHƯA công nhận Biden là người chiến thắng - Vụ kiện ở Pennsylvania: Sách lược của đội TT Trump đang có hiệu quả - Michigan: Cơ quan lập pháp “KHÔNG” lên lịch điều trần như ở Arizona, Pennsylvania - Georgia: Việc kiểm phiếu ở Hạt Fulton bị trì hoãn do sự cố máy chủ Dominion - TIN GIẢ về 'Biden thắng cử' khiến “Kỳ vọng của người tiêu dùng tháng 11” suy sụp - Cuộc ĐẢO CHÍNH chống lại Tổng thống Trump vẫn đang tiếp diễn.
Hjnf93xN9qw