TIN SÁNG 1/12: Cuộc ĐẢO CHÍNH chống lại Trump đang tiếp diễn, Sách lược tại Pennsylvania có hiệu quả

BẢN TIN BẦU CỬ MỸ - SÁNG 1/12: - Tổng thống Brazil CHƯA công nhận Biden là người chiến thắng - Vụ kiện ở Pennsylvania: Sách lược của đội TT Trump đang có hiệu quả - Michigan: Cơ quan lập pháp “KHÔNG” lên ...
Hjnf93xN9qw